தொகுதி: வாரணாசி
வாக்காளர்கள்:1766487
ஆண்: 985395
பெண்:781000
திருநங்கை:92
கங்கைக் கரையில் அமைந்ததுள்ளது வரணாசி இந்து சமயத்தினரின் ஆன்மிகத் தலைநகராகவும், அனைத்து இந்துக் கலைகளின் காப்பகமாகவும் இது விளங்குகிறது. முக்தி தரும்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்