தொகுதி: ராம்பூர்
வாக்காளர்கள்:1616972
ஆண்: 872075
பெண்:744534
திருநங்கை:363
ராம்பூர் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தின் முக்கிய நகரம் ஆகும். புகழ் பெற்ற ஜிமா மசூதி இங்கு தான் அமைத்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்