தொகுதி: ரேபரேலி
வாக்காளர்கள்:1594954
ஆண்: 857875
பெண்:737017
திருநங்கை:62
நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள உத்தர பிரதேசத்தில் 80 மக்களவை தொகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. இவற்றில் ரே பரேலி தொகுதியும் ஒன்றாகும். இந்த தொகுதியில்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்