தொகுதி: மெயின்புரி
வாக்காளர்கள்:1653058
ஆண்: 900568
பெண்:752461
திருநங்கை:29
1952: பாட்ஷா குப்தா, காங்கிரஸ் 1957: பன்சி தாஸ் தாங்கர் பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி 1962: பாட்ஷா குப்தா, காங்கிரஸ் 1967: மகாராஜ் சிங்,காங்கிரஸ் 1971:
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்