தொகுதி: கன்னோஜ்
வாக்காளர்கள்:1808886
ஆண்: 1000035
பெண்:808799
திருநங்கை:52
கன்னோஜ் உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதி வாசனை திரவியம் தயாரிப்பு சார்ந்த தொழில்களுக்கு பெயர்போனது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்