தொகுதி: பாடான்
வாக்காளர்கள்:1769145
ஆண்: 978040
பெண்:791044
திருநங்கை:61
-
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்