தொகுதி: ஆசம்கர்
வாக்காளர்கள்:1703121
ஆண்: 941447
பெண்:761573
திருநங்கை:101
ஆசம்கர் உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது.ஆசம்கர் கங்கை நதியின் கிளை நதியான தம்சா நதிகறை ஓரம் அமைந்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்