தொகுதி: நிசாமாபாத்
வாக்காளர்கள்:1496193
ஆண்: 724523
பெண்:771586
திருநங்கை:84
நிசாமாபாத் தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மூன்றாவது மிகபெரிய நகரம் ஆகும்.நிசாம்கள் அதிகம் இப்பகுதியில் வாழ்ந்ததால் இது நிசாம்களின் நகரம் என்றும்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்