தொகுதி: ஹைதராபாத்
வாக்காளர்கள்:0
ஆண்: 0
பெண்:0
திருநங்கை:0
ஐதராபாத் தென்னிந்தியாவில் உள்ள தெலுங்கானா மாநிலத்தின் தலைநகரமம். இந்தியாவின் தலை சிறந்த தகவல் தொழில்நுட்பக்கூடங்களை உள்ளடக்கி ஐதராபாத் தனிப்பெரும்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்