தொகுதி: நீலகிரி (தனி)
வாக்காளர்கள்:1365608
ஆண்: 665337
பெண்:700202
திருநங்கை:69
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. மா.தியாகராஜன் - அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 342009 2. ஆ.ராசா - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 547832
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்