தொகுதி: நாமக்கல்
வாக்காளர்கள்:1413246
ஆண்: 695247
பெண்:717888
திருநங்கை:111
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. ப.காளியப்பன் - அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்-361142 2. ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் -கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்