தொகுதி: மதுரை
வாக்காளர்கள்:1538133
ஆண்: 757900
பெண்:780137
திருநங்கை:96
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. ராஜ்சத்யன் - அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்-307680 2. சு.வெங்கடேசன் - மார்க்சிஸ்ட்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்