தொகுதி: கரூர்
வாக்காளர்கள்:1603570
ஆண்: 784719
பெண்:818780
திருநங்கை:71
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. மு.தம்பிதுரை - அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 275151 2. செ.ஜோதிமணி - காங்கிரஸ் - 695697
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்