தொகுதி: காஞ்சிபுரம் (தனி)
வாக்காளர்கள்:1643656
ஆண்: 805932
பெண்:837551
திருநங்கை:173
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. மரகதம் குமரவேல் - அண்ண திராவிட முன்னேற்ற கழகம்-397372 2. ஜி.செல்வம் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்