தொகுதி: தஞ்சாவூர்
வாக்காளர்கள்:1460266
ஆண்: 710968
பெண்:749201
திருநங்கை:97
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. எஸ்.எஸ்.பழனிமானிக்கம் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம்- 588978 (வெற்றி) 2. முருகேசன்.பி - அம்மா மக்கள்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்