தொகுதி: ஸ்ரீபெரும்புதூர்
வாக்காளர்கள்:2253041
ஆண்: 1122731
பெண்:1129970
திருநங்கை:340
இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2019 ------------------------------ 1. வைத்தியலிங்கம் - பாட்டாளி மக்கள் கட்சி - 285326 2. டி.ஆர்.பாலு - திராவிட
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்