தொகுதி: நாகப்பட்டினம் (தனி)
வாக்காளர்கள்:1303060
ஆண்: 642863
பெண்:660157
திருநங்கை:40
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பின்வருமாறு: 1. சரவணன் - அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 311539 2. செல்வராசு - இந்திய கம்யூனிஸ்டு - 522892
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்