தொகுதி: மத்திய சென்னை
வாக்காளர்கள்:1332135
ஆண்: 660447
பெண்:671334
திருநங்கை:354
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் 2019 --------------------------------- 1. தயாநிதி மாறன் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 2. சாம் பால் - பாட்டாளி மக்கள்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்