தொகுதி: குர்தாஸ்புர்
வாக்காளர்கள்:1500337
ஆண்: 784477
பெண்:715839
திருநங்கை:21
குர்தாஸ்புர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள தொகுதியாகும்.குர்தாஸ்புர் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் இந்தியா-பாகிஸ்தான் சர்வதேச எல்லையோரம் அமைந்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்