தொகுதி: புதுச்சேரி
வாக்காளர்கள்:941935
ஆண்: 447444
பெண்:494412
திருநங்கை:79
புதுச்சேரி சென்னையிலிரில் இருந்து 170 கி.மீ. தொலைவில் வங்கக் கடலோரத்தில் அமைந்துள்ளது. முன்பு இந்த நகரம் பிரெஞ்சு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்