தொகுதி: நாக்பூர்
வாக்காளர்கள்:1900784
ஆண்: 980485
பெண்:920265
திருநங்கை:34
நாக்பூர் மகாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தின் மூன்றாவது பெரிய நகரம் ஆகும்.நாக்பூர் ஆரஞ்சு அதிகம் பயிரிடப்படும் நகரமாகவும் அறியப்படுகிறது.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்