தொகுதி: மும்பை வடக்கு
வாக்காளர்கள்:1783870
ஆண்: 972753
பெண்:811110
திருநங்கை:7
மும்பை வடக்கு பின்வரும் மகாராட்டிர சட்டமன்றத்துக்கான சில தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது அவையாவன; போரிவலி சட்டமன்றத் தொகுதி தஹிசர் சட்டமன்றத்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்