தொகுதி: வயநாடு
வாக்காளர்கள்:1249420
ஆண்: 614822
பெண்:634598
திருநங்கை:0
‘ கடவுளின் தேசம்’ என்று அழைக்கப்படும் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள வயநாடு மாவட்டம் வயல்வெளிகள் நிறைந்த மலைகள் சூழ்ந்த இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மாவட்டம்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்