தொகுதி: திருவனந்தபுரம்
வாக்காளர்கள்:1272748
ஆண்: 614438
பெண்:658310
திருநங்கை:0
திருவனந்தபுரம் கேரள மாநிலத்தின் தலைநகராகும். இந்நகரம் மகாத்மா காந்தியால் இந்தியாவின் பசுமை நகரம் என அழைக்கப்பெற்றது. திருவனந்தபுரம் கேரள
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்