தொகுதி: மாண்டியா
வாக்காளர்கள்:1669262
ஆண்: 839052
பெண்:830121
திருநங்கை:89
மாண்டியா கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு மாவட்டம். இம்மாவட்டத்தின் தெற்கில் மைசூர் மாவட்டமும் மேற்கில் அசன் மாவட்டமும் வடக்கில் தும்கூர் மாவட்டமும்,
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்