தொகுதி: மத்திய பெங்களூரு
வாக்காளர்கள்:1931456
ஆண்: 1010478
பெண்:920679
திருநங்கை:299
-
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்