தொகுதி: காந்தி நகர்
வாக்காளர்கள்:1733972
ஆண்: 900744
பெண்:833210
திருநங்கை:18
காந்தி நகர் குஜராத் மாநிலத்தின் தலைநகர் ஆகும் .காந்தி நகர் குஜராத் மாநிலத்தில் அதிக கல்வியறிவு (87.11%) கொண்ட பகுதியாக செயல்படுகிறது. காந்தி நகர்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்