தொகுதி: டெல்லி (கிழக்கு)
வாக்காளர்கள்:0
ஆண்: 0
பெண்:0
திருநங்கை:0
டெல்லி (கிழக்கு) யமுனா நதிக்கரையை மேற்காகவும், உத்திரபிரதேச மாநிலம் காஸியாபாத்தை கிழக்காகவும்,வடகிழக்கு டெல்லியை வடக்காகவும், உத்திரபிரதேச மாநிலம்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்