தொகுதி: சாந்தினி சவுக்
வாக்காளர்கள்:1447230
ஆண்: 791318
பெண்:655854
திருநங்கை:58
சாந்தினி சவுக் ஷாஜகான் மகள் இளவரசி ஜெகன்னரா பேகத்தின் திட்டப்படி, செங்கோட்டை எதிரே உள்ள பகுதியில் நிலவு ஒளி சதுக்கம் எனப் பொருள் படி, சாந்தினி சவுக்
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் செய்திகள்
வேட்பாளர் பட்டியல்